Odhlášení stravy

V případě nemoci je možné odhlásit obědy telefonicky (722 266 334) nebo osobně u vedoucí školní jídelny (oběd však bude odhlášen pro následující den). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob:

  • MŠ ranní svačina v 8:30 hodin
  • MŠ odpolední svačina ve 13:45 hodin
  • ZŠ svačina v 9:30 hodin
  • MŠ a ZŠ oběd od 11:00 do 12:00 hodin

Na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit. Obědy do přinesených nádob je možné vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj. pouze první den nemoci. Od druhého dne nemoci bude za neohlášenou stravu účtována v rámci doplňkové činnosti finanční částka v plné výši (to znamená za cenu stanovenou pro cizí strávníky).

Odhlašování stravy se provádí den dopředu do 12:00 hodin.