Cena stravného

  • celodenní strava – 46,-
  • polodenní strava – 41,-
  • celodenní 7-10 let – 51,-
  • polodenní 7-10 let – 45,-

  • svačina – 22,-
  • oběd (věková skupina 7-10 let) – 37,-
  • oběd (věková skupina 11-14 let) – 38,-

Cizí strávník

  • oběd – 76,-