Cena stravného

  • celodenní strava – 40,-

  • svačina – 16,-
  • oběd (věková skupina 7-10 let) – 31,-
  • oběd (věková skupina 11-14 let) – 32,-

Cizí strávník

  • oběd – 67,-