Podmínky přijetí dětí do MŠ

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • termín zápisu je v měsíci květnu v době od 2. do 16. května
  • vyhlašuje se formou informačních plakátů, na webových stránkách MŠ a ve vývěsce školy
  • v době zápisu se přijímají děti na následující školní rok
  • kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou aktualizována a zveřejněna na webových stránkách školy, aktuálně ve vývěsce školní budovy

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • evidenční list dítěte potvrzený lékařem

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v MŠ v délce nejvýše 3 měsíce.

 

Ke stažení: