Jedním ze základních aspektů zdravého životního stylu je rozvoj pohybových dovedností. Velmi důležité je motivovat děti ke sportu již od raného dětství a naučit je chápat pohybové aktivity jako běžnou součást života. K tomu je zapotřebí funkční moderní areál, který k těmto aktivitám lze využívat.

Naše škola se snaží aspekt zdravého životního stylu rozvíjet i prostřednictvím svého vzdělávacího programu, kde mají pohybové aktivity své význačné zastoupení v tělesné výchově, v kroužcích, při projektových dnech, či jiných outdoorových kurzech a aktivitách.

Projekt na vybudování moderního víceúčelového hřiště se tak snaží reagovat na potřebu našich dětí – zpřístupnění pohybové aktivity. V rámci projektu chceme vybudovat multifunkční sportovní hřiště, které zde zcela chybí, a které bude využíváno žáky školy k volným sportům jakožto i pro potřeby školy, školní družiny a sportovních kroužků.

Na novém hřišti budou organizovány i tradiční mezi-školní turnaje ve fotbale, v přehazované, v basketbalu, v házené, v tenise atd. V rámci dopravní výchovy zde budeme pořádat každoroční cyklistické dny.