Školní projekt

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu ,,Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života.

Obsahem projektu je široká škála činností do kterých jsou děti zapojovány. Skládají se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností a ze základů cvičení na nářadí či s náčiním.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností, jak pohybovými tak rozumovými.