ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SKALICE, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


Hygienické opatření MŠ

Vážení zák. zástupci, na základě Manuálu MŠMT není povinnost nosit roušky pro: děti, jejich doprovod a zaměstnance. Dbáme na zvýšená hyg. opatření – častější větrání, mytí rukou a dezinfekce povrchů.

Na základě hygienicko-bezpečnostních opatření z Manuálu MŠMT vás žádáme, aby děti při jakémkoliv náznaku infekčního onemocnění (kašel, rýma…) nenavštěvovali MŠ.

Děkujeme za pochopení.