ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, SKALICE, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Hygienické opatření MŠ

Vážení zák. zástupci, na základě Manuálu MŠMT není povinnost nosit roušky pro: děti, jejich doprovod a zaměstnance. Dbáme na zvýšená hyg. opatření – častější větrání, mytí rukou a dezinfekce povrchů.

Na základě hygienicko-bezpečnostních opatření z Manuálu MŠMT vás žádáme, aby děti při jakémkoliv náznaku infekčního onemocnění (kašel, rýma…) nenavštěvovali MŠ.

Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY ŠKOLY

Sázení hrušní 15. 11. 2019

sázení hrušní 15. 11. 2019

Preventivní program Hasík

V pátek 9. listopadu navštívili naši školu hasiči z Rakšic se svým preventivním programem...

Projekt na VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Jedním ze základních aspektů zdravého životního stylu je rozvoj pohybových dovedností. Velmi důležité je motivovat děti ke sportu již od raného dětství a naučit je chápat pohybové aktivity jako běžnou součást života. K tomu je zapotřebí funkční moderní areál, který k...

Akce do konce roku

Akce ZŠ a MŠ Skalice do konce školního roku 2016/2017 27. 4. – Dopolední pálení čarodějnic v DPS ve Skalici. 27. 4. – Odpolední Zážitkový Workshop pro rodiče dětí z MŠ, od 16 hodin. 3. 5. – Zápis dětí do MŠ Sklalice, 12 – 14 hodin. 10. 5. – Dopravní hřiště Miroslav,...