ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina:

Školní družina je otevřena každý den od 6:15 do 15:30 hodin.

Poplatek činí Kč 30,- na měsíc.

V případě, že chcete uvolnit dítě ze školní družiny v jinou dobu, než je zapsáno v zápisovém lístku, je nutno toto oznámení sdělit paní vychovatelce (napsat alespoň den dopředu do notýsku nebo případně telefonicky- 722 296 756)

 

„AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA,

V DRUŽINĚ JE VŽDYCKY PRIMA.

PO ŠKOLE SEM ZAJDEM RÁDI,

MÁME TADY KAMARÁDY.“

 

Charakteristika školní družiny

Žáci se přihlašují na začátku školního roku při zápisu, formou zápisního lístku. Doba pobytu žáka se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku. Žák může být ze ŠD vyloučen za hrubé porušení kázně nebo z jiných vážných důvodů.

Činnost ŠD je rozdělena na ranní a odpolední provoz. Ranní provoz ŠD využívají především žáci dojíždějící z Morašic a děti zaměstnaných rodičů. Naše ŠD má jedno oddělení. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku. Žákům je dána možnost aktivního odpočinku po vyučování, sportovního a zájmového vyžití. Ke všem činnostem jsou využívány třídy, víceúčelová hala, počítačová učebna, školní dvorek či hřiště.

 

Provoz Školní družiny:

  • ranní: 6:15 – 7:45
  • odpolední: 11:40 – 15:30

Zájmové vzdělávání v ŠD zajišťuje jedna vychovatelka.