MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Naše MŠ je součástí budovy základní školy, nachází se v přízemí. MŠ je jednotřídní, s kapacitou 25 míst, navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 6 let. S dětmi zde pracují dvě kvalifikované učitelky Iveta Vorbisová, vedoucí učitelka a Lenka Nejedlá, DiS. Logopedickou prevencí se zabývají obě paní učitelky ve spolupráci s paní Mgr. Evou Veselou, Logopedie Moravský Krumlov.

Provoz MŠ začíná v 6:15 hodin a končí v 15:45 hodin.

06:15 – 09:30

Příchod dětí do mateřské školy, všestranný rozvoj dítěte prostřednictvím her a prožitkového učení, zájmových a pohybových aktivit, získáváním a upevňováním nových návyků a dovedností, pitný režim

08:30 – 09:00

Osobní hygiena, dopolední svačina

09:30 – 11:30

Pobyt venku, příp. náhradní činnosti při nepříznivém počasí

11:30 – 12:00

Oběd a osobní hygiena dětí

12:00 – 13:45

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

13:45 – 14:15

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:15 – 15:45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Náš školní vzdělávací program se jmenuje ,,S písničkou poznávám zem celičkou“ a písnička je také hlavním tématem základní školy.

Dětem, které mají zájem, je nabízena hra na zobcovou flétnu a starším dětem sportovní kroužek.