MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Naše MŠ je součástí budovy základní školy, nachází se v přízemí. MŠ je jednotřídní, s kapacitou 25 míst, navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 6 let. S dětmi zde pracují dvě kvalifikované učitelky Iveta Vorbisová, vedoucí učitelka a Lenka Nejedlá, Dis. Logopedickou prevencí se zabývají obě paní učitelky ve spolupráci s paní Mgr. Evou Veselou, Logopedie Moravský Krumlov.

Provoz MŠ začíná v 6:15 hodin a končí v 15:45 hodin.

Organizace dne:

Příchod dětí: 06:15 – 08:00
Hry, individuální práce, cvičení: 08:00 – 08:30
Hygiena, svačina: 08:30 – 09:00
Vzdělávací činnost: 09:00 – 09:30
Pobyt venku: 09:30 – 11:15
Oběd: 11:15 – 11:45
Hygiena, odpočinek: 11:45 – 13:45
Svačina: 13:45 – 14:15
Odpolední program: 14:15 – 15:45

 

Náš školní vzdělávací program se jmenuje ,,S písničkou poznávám zem celičkou“ a písnička je také hlavním tématem základní školy.

Dětem, které mají zájem, je nabízena hra na zobcovou flétnu a starším dětem sportovní kroužek.