MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola sídlí v jednopatrové budově základní školy, která byla postavena v roce 1904. K umístění mateřské školy do budovy došlo po roce 1945 a v průběhu historického vývoje zde došlo k několika změnám.

V současné době je třída mateřské školy umístěna v přízemí budovy, společně s ložnicí a jídelnou, která byla k budově přistavěna v letech 2003 – 2004. V tomto období  zde byla vybudována i víceúčelová hala, kterou využíváme hlavně k pohybovým činnostem. V nedávné době zde proběhla také rekonstrukce umýváren, oprava fasády budovy, výměna oken atd.

Budova se nachází v klidné části obce a navazuje na ni školní zahrada, která slouží k pracovním a pohybovým aktivitám dětí. V obci se také nachází spousta jiných možností pro pobyt dětí venku. Mimo jiné je to pobyt v místním zámeckém parku, který skýtá spoustu možností k ekologickému učení, vnímání přírodních změn a rozmanitostí.

Od 1.1. 2003 je mateřská škola v právní subjektivitě jako příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Skalice.