ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Historie školy

Škola ve Skalici byla založena roku 1820.

Od roku 1895 se zde vyučovalo v české a německé jednotřídce.

Dnešní budova školy byla postavena v roce1904.

S rozpadem Rakousko-Uherska roku 1918 skončila i výuka v německé škole. Poté se vyučovalo v české dvojtřídce.  V letech 1934-1945 byla škola trojtřídní. Válečné období 1938-1945 přineslo opětovný vznik německé jednotřídky, přičemž česká škola byla v této době dvojtřídní.

Výuka ve dvou třídách probíhala do roku 1975. S tímto rokem byla zahájena výuka i dětí z Morašic.

Ve školním roce 1975-1976 byla otevřena pouze jednotřídka.

Od roku 1976 až dosud probíhá výuka ve dvou třídách se spojenými ročníky.

V budově školy je po roce 1945 umístěna i mateřská škola.

Dlouhou dobu zastávala funkci ředitelky základní a mateřské školy ve Skalici Mgr.Marie Čaňková, která má zásluhu o moderní vybavení školy.

Dobudování kabinetu v prostorách půdy, plynofikace kotelny, rekonstrukce osvětlení, počítačová učebna, přístavba ŠJ k budově školy.

Od roku 2005 uvedena do provozu školní kuchyně, jídelna, šatna pro žáky ZŠ a víceúčelová hala.

Od roku 2007 zastával funkci ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Rostislav Rucki ze Želetic.

Za jeho působení došlo k výměně oken, zřízení interaktivní tabule, nové PC z projektu Peníze školám, oprava střechy na celé budově školy, nákup laviček a prolézaček na školní dvorek.

Od školního roku 2016-2017 se stal ředitelem Mgr. František Příhoda a v modernizování a rekonstruování se pokračuje nadále: Výměna dveří ZŠ, ŠJ a k cizím strávníkům. Zakoupení nového nábytku do tříd ZŠ. Na školním dvorečku vybudování nových chodníků a plotů. Z projektu Šablony modernizována počítačová učebna i obě třídy novými notebooky a tablety.