Akce ZŠ a MŠ Skalice do konce školního roku 2016/2017

27. 4. – Dopolední pálení čarodějnic v DPS ve Skalici.

27. 4. – Odpolední Zážitkový Workshop pro rodiče dětí z MŠ, od 16 hodin.

3. 5. – Zápis dětí do MŠ Sklalice, 12 – 14 hodin.

10. 5. – Dopravní hřiště Miroslav, žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ.

11. 5. – Zdravotnická soutěž Znojmo, žáci ze Zdravotnického kroužku

24. 5. – Divadelní představení divadlo Radost Brno, MŠ + ZŠ

25. 5. – Jarní školní besídka

26. 5. – Cyklistický den se Sokoly

4. 6. – Den s myslivci

9. 6. – Noc kostelů Hostěradice

13. 6. – focení s p. Maškem

18. 6. – Pouť ve Skalici

19. 6. – 23. 6. – Škola v přírodě Bojanovice

29. 6. – Rozloučení s předškoláky a Absolventíky z 5. ročníku